BEMACO SK, a.s.

Vitajte na stránke spoločnosti

BEMACO SK, a.s.


Spoločnosť BEMACO pôsobí na trhu ako výrobca a distribútor osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

Hlavnou oblasťou zamerania našej spoločnosti sú výroba a predaj špeciálnych pracovných odevov, ktoré sú určené do rôznych, aj tých najnáročnejších pracovných prostredí – ESD, vysoká teplota, elektrický oblúk, možnosť výbuchu plynu a prostredia s vplyvom veľmi nebezpečných a zdraviu škodlivých látok. Riziká, ktoré „striehnu“ v týchto náročných prostrediach sú dostatočne eliminované nami navrhnutými ochrannými odevmi a tiež doplnkami a pracovníci sa môžu sústrediť na výkon svojej práce.

Zameriavame sa hlavne na špeciálne prostredia a prvovýrobu, kde v spolupráci s našimi dodávateľmi i zákazníkmi navrhujeme vyhovujúce odevy i zariadenie pracovného prostredia. 

Verím, že Vám stránka našej spoločnosti poskytne informácie, o ktoré máte záujem.


Ing. Ladislav Kovalský

predseda predstavenstva a.s. 

 

Certifikáty