Sponzoring

Naša spoločnosť podporuje športové aktivity a to nie len u zdravých, ale aj hendikepovaných športovcov. Atletický klub zdravotne postihnutých občanov Proficio, ktorého sme podporovateľmi, zastrešuje niekoľko desiatok zdravotne postihnutých športovcov, ktorí aj vďaka športu zvyšujú kvalitu svojho života. Podporujeme aj vzdelávanie v oblasti BOZP a to jednak podporou konferencií zameraných na túto oblasť, ako aj podporou rôznych školení s touto tematikou.

Certifikáty