Kvalita našich výrobkov

V roku 2009 sme po prvýkrát úspešne zavŕšili proces certifikácie a získali certifikát systému manažérstva ISO 9001:2008 a certifikát systému enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2004, vďaka čomu sme rozšírili a skvalitnili naše aktivity v oblasti predaja osobných ochranných pracovných prostriedkov ako aj celej komodity SAFETY. Ďalším získaným svetovo najuznávanejším certifikátom OHSAS 18001:2007, udeleným v roku 2011, sme dokázali naplniť medzinárodné štandardy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čo potvrdzuje, že kvalita výrobkov BEMACO SK, a.s. je na domácom trhu bezkonkurenčná.

 

 Naše výrobky môžete nájsť v spoločnostiach: 

  • U.S.Steel, s. r. o. Košice
  • Lesy SR, š. p. Banská Bystrica
  • Slovenské elektrárne ENEL, a. s. Bratislava
  • Váhostav, a. s. Žilina
  • Metsa Tissue, a. s. Žilina
  • Novácke chemické závody, a. s.
  • SPP, a. s. Bratislava
  • Slovnaft, a. s. Bratislava


Certifikáty