Činnosť spoločnosti

Spoločnosť BEMACO  vznikla v roku 2002. Prvotné zameranie na distribúciu osobných ochranných prostriedkov sa neskôr rozšírilo na výrobu vlastných výrobkov. Od roku 2004 ponúkame našim obchodným partnerom odbornosť, kvalituspoľahlivosť v tejto oblasti.

Výrobná činnosť 

Pôsobíme v rýchlo rastúcom technologickom odvetví, preto je naším primárnym cieľom technologický rozvoj a neustále zefektívňovanie výroby vlastných výrobkov. Samotnú výrobu realizujeme vo výrobných priestoroch – dielňach, pozostávajúcich zo strihárne, vlastnej výrobnej šijacej linky, kompletizačnej linky a skladu hotových výrobkov. Produkty neustále inovujeme z hľadiska kvality materiálov a možností použitia. Dôležitou súčasťou zdokonaľovania nášho portfólia sú zákaznícke skúsenosti, ktoré využívame v každej inovačnej fáze s cieľom lepšieho využitia našich výrobkov pri práci.

Obchodná činnosť 

Obchodné oddelenie spoločnosti Bemaco je úzko prepojené s výrobou. Aby sme čo najlepšie vyhoveli prianiam našich zákazníkov, rozširujeme komplexnú ponuku produktov, obohatenú o výrobky partnerských firiem. Súčasťou našej obchodnej stratégie je široká ponuka variácií dodávok, vďaka ktorej sme schopní vyhovieť nárokom zákazníkov a obliecť ich „od hlavy po päty“. Naša marketingová činnosť zahŕňa analýzu trhu, hľadanie nových distribučných možností, prispôsobovanie výrobných a technologických inovácií požiadavkám domáceho trhu, zákaznícku komunikáciu a starostlivosť, hľadanie nových trhových možností, efektívnu cenovú politiku a dobré vzťahy s verejnosťou.

Služby

Okrem klientských služieb a poradenstva ponúkame široké spektrum školení z oblasti bezpečnosti práce v rôznych pracovných odvetviach, revízie a kontrolu výrobkov. Súčasťou poskytovaných služieb je logistika, zabezpečujeme dovoz aj odvoz tovaru.

Našimi dodávateľmi sú renomované spoločnosti z USA, Nemecka, Veľkej Británie, Francúzska, Holandska, Rakúska a Českej republiky s dlhodobými skúsenosťami v oblasti materiálovej výroby a nových technologických postupov. Úroveň našich výrobkov dosahuje vysoké zahraničné štandardy. Dôležitou súčasťou distribúcie sú dlhodobé korektné vzťahy s našimi dodávateľskými a subdodávateľskými partnermi.


Certifikáty