Nehorľavý antistatický oblek BNX

Tento ochranný odev je určený na čiastočnú ochranu pracovníkov v ľahkom a ťažkom priemysle (petrochemický, hutnícky, chemický). Je určený ako ochrana pred elektrostatickými zápalnými výbojmi a krátkodobému kontaktu s malými plameňmi (A1), ultrafialovému žiareniu a ďalším tepelným rizikám v úrovni: B1 (konvekčné teplo), C1 (sálavé teplo), F1 (kontaktné teplo).

materiál: Nomex Comfort

normy: EN ISO 11612 A,B1,C1,F1, EN 340, EN 1149, EN 13034

 

Katalógové číslo 10011

Certifikáty