Ochranná kombinéza pre hasičov HAS

Jednovrstvový odev kategórie 3 je určený na ochranu hasičov a pracovníkov v ľahkom a ťažkom priemysle (petrochemický, hutnícky, chemický). Je určený na ochranu tela pred účinkom tepla pri krátkodobom styku s plameňom a najmenej proti jednému druhu prenosu tepla EN ISO 11612:2009 v úrovni A1, A2, B1, C1.

Odev je určený ako ochrana pred elektrostatickými zápalnými výbojmi, krátkodobým pôsobením plameňa bez významného tepelného rizika. Odev spĺňa EN 1149-5:2007 (EN 1149-3:2004 rozptyl elektrického náboja),  má elektrostatické vlastnosti.

Na základe požiadavky môžeme dodať aj verziu odevu určenú na ochranu proti kvapalným chemikáliám - EN 13034 typ 6 a ochranu pred tepelným ohrozením elektrickým oblúkom.

materiál: 59% Lenzing FR, 29% aramid, 10% polyami, 2% antistatické vlákno

normy: EN 340, EN ISO 11612:2009 v úrovni A1, A2, B1, C1,   EN 1149-5:2007, EN 1149-3:2004

 

Katalógové číslo: 10012

Certifikáty