Naši odberatelia

Našimi odberateľmi sú strategické spoločnosti pre priemysel Slovenskej republiky, ktorých zamestnanci pracujú v život ohrozujúcich podmienkach a pre ich činnosť je nevyhnutné zabezpečiť pre nich prostriedky, ktoré budú chrániť ich životy.

Certifikáty