Certifikáty

V roku 2009 naša spoločnosť úspešne zavŕšila proces certifikácie a získala certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2008 a certifikát systému enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2004. V roku 2011 sme sa stali držiteľom certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany pri práci OHSAS 18001:2007. Veríme, že tieto kroky smerujú k väčšej spokojnosti našich zákazníkov, prehlbujú a skvalitňujú naše aktivity v oblasti predaja osobných ochranných pracovných prostriedkov ako aj celej komodity SAFETY.

Certifikáty