Integrovaný manažérsky systém (IMS)

BEMACO SK, a.s. Prešov patrí medzi progresívne spoločnosti v oblasti obchodovania a OOPP. Organizácia má vytvorený, udržiavaný a zlepšovaný integrovaný manažérsky systém (IMS) v zmysle ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.

Vrcholový manažment si plne uvedomuje zodpovednosť za kvalitu poskytovanú zákazníkovi a zodpovednosť voči životnému prostrediu, a preto sa zaväzuje dodržiavať kvalitu produkcie k spokojnosti zákazníka a aktívne vplývať na minimalizáciu negatívnych environmentálnych vplyvov spoločnosti.

Pre dosiahnutie tohto záväzku na neustále zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému vzhľadom na požiadavky ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 sa zaväzujeme dodržiavať humanitárne a enviromentálne aspekty v záujme zvyšovania politiky kvality.

Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať podnikovú politiku integrovaného manažérskeho systému.

Certifikáty