Politika kvality

  • Zlepšovať procesy systému manažérstva kvality k zvyšovaniu kvality produkcie.
  • Realizovať kvalitné výrobky zodpovedajúce špecifickým požiadavkám zákazníka, vrcholového manažmentu, ako aj legislatíve v stanovenom čase a nákladoch.
  • Vytvoriť potrebné zdroje v oblasti prípravy pracovníkov, infraštruktúry a pracovného prostredia.

Certifikáty